Προσφυγικό: Τελικά θα μείνουν Ελλάδα

0
259

ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Στην Ελλάδα θα παραμείνει η πλειονότητα των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νησιά μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ενωσης -Τουρκίας (20 Μαρτίου 2016), εφόσον η επιστροφή τους στην Τουρκία κρίνεται «μη ασφαλής» από την ελληνική υπηρεσία ασύλου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας, κατά το 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στα νησιά που φιλοξενούν hotspots, σε 25.814 περιπτώσεις, με 5.437 περιπτώσεις να καταλήγουν σε απορριπτικό για τον αιτούντα αποτέλεσμα. Οσοι έλαβαν απορριπτικό αποτέλεσμα κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία, ωστόσο λιγότεροι από το 1/5 αυτών έχουν επιστραφεί.

Στις υπόλοιπες 20.337 περιπτώσεις έγινε άρση του γεωγραφικού περιορισμού –που ισχύει κατ’ εφαρμογήν της κοινής δήλωσης–οπότε επιτρέπεται η μετάβαση του αιτούντος στην ενδοχώρα. Με τα έως τώρα ισχύοντα, το σύνολο των περιπτώσεων αυτών θα συνεχίσει τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου στην Ελλάδα εφόσον δεν προβλέπεται πρόγραμμα μετάβασης σε άλλο κράτος-μέλος. Κατά το 2017 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, που αφορούσε κυρίως υπηκόους Συρίας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, συνολικά 21.726 (6.982 άνδρες και 4.925 γυναίκες και 9.819 παιδιά) μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχισή του.

Η συνέχεια στην Καθημερινή

Προσθήκη σχολίου