ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεύρυνση των υπερωριών και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ζητάει ο Ε.Β.Ε.Π. από το Υπουργείο Εργασίας

0

Με επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου, γνωστοποιήσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, τις θέσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου αναφορικά με την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Οι προτάσεις αυτές του κ.Κορκίδη εντάσσονται στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που άνοιξε το Υπουργείο Εργασίας γύρω από το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. προτείνει την άμεση έκδοση ειδικής Υπουργικής Απόφασης, που θα καλύπτει την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και με την οποία θα διερυνθούν τα όρια υπερωριών ανά εργαζόμενο, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τους.

Παράλληλα, ο κ.Κορκίδης επισημαίνει πως ”οι υψηλές αμοιβές των εργαζομένων
στη Ναυπηγοεπισκευή”, οδηγούν τις ασφαλιστικές εισφορές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Γι’αυτό το λόγο, προτείνει την άμεση επαναφορά του ανωτάτου ορίου ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων σε αντίστοιχο όριο μηνιαίων ονομαστικών απολαβών, ώστε με αυτό τον τρόπο να μειωθεί το μη-μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Κορκίδη:

«Ενόψει της σημερινής συνάντησης και ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων, αναφορικά με
το νέο νομοσχέδιο στα εργασιακά, παρακαλούμε να εντάξετε στα θέματα προς διαβούλευση
και το αίτημα του Ε.Β.Ε.Π. για Θεσμικά Μέτρα Ενίσχυσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Βιομηχανίας.
Στη νέα αναπτυξιακή πορεία της Χώρας απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις για την
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας δραστηριοτήτων, που αποτελούν πυλώνες της Εθνικής
Οικονομίας. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορεί να είναι οριζόντιες, αλλά εξειδικευμένες στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων. Η Ναυπηγική / Ναυπηγοεπισκευαστική
Βιομηχανία αποτελεί συναλλαγματοφόρο δραστηριότητα με εξόχως ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, που απαιτεί ειδικά στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις. Η εξυγίανση των
εργασιών από παραβατικές δραστηριότητες, αλλά και η αποφόρτισή τους από το υπέρμετρο
μη μισθολογικό κόστος καθώς και η άρση περιορισμών που δεν εναρμονίζονται με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών αποτελούν χρονίζοντα προβλήματα, που ζητούν
σήμερα επιτακτικά την επίλυσή τους. Η υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, οδηγεί ακόμα και ελληνικών συμφερόντων πλοία σε
γείτονες χώρες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Εθνική μας Οικονομία και Ναυτιλία.
Σας παραθέτουμε για σύγκριση δύο απεικονίσεις από το Google Earth : (α) των Ναυπηγοεπισκευαστικών περιοχών Περάματος – Σαλαμίνας, (β) των Ναυπηγικών/
Ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων στη γείτονα χώρα.

Οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ υποχρεωτικές επενδύσεις για τη
Ναυπηγοεπισκευή στον Πειραιά, αλλά και οι πέραν αυτών προγραμματιζόμενες επενδύσεις
από τον Φορέα Διαχείρισης του Λιμένος καθώς και οι ρυθμίσεις στο υπό διαμόρφωση Master
Plan του Λιμένος, αποτελούν σημαντική αφετηρία για μια νέα εποχή ανάκαμψης. Ωστόσο
κρίνουμε ότι, απαιτείται και η κρατική παρέμβαση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου αναζωογόνησης (κυκλοφοριακές υποδομές, δομές τεχνικής εκπαίδευσης, εφαρμογές
ΤΠΕ κ.ά.), που θα καταρτιστεί με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων αντιπροσωπευτικών
Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή το Ε.Β.Ε.Π. προτίθεται να
συνδράμει ή και να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο των δικών σας αρμοδιοτήτων, προτείνουμε για τη Ναυπηγοεπισκευή τις
παρακάτω δύο κρίσιμες και άμεσης εφαρμογής θεσμικές ρυθμίσεις: 

Α. Διεύρυνση των ορίων υπερωριών ανά εξάμηνο και εργαζόμενο. Στην επισκευή των
πλοίων η σημαντικότερη παράμετρος ανταγωνιστικότητας είναι ο χρόνος εκτέλεσης των
εργασιών. Σε πιεστικά χρονικά περιθώρια επισκευής, η εκτέλεση υπερωριακής εργασίας
είναι επιβεβλημένη. Δεν παραγνωρίζουμε ζητήματα ασφάλειας που μπορεί να σχετίζονται με
υπέρμετρη υπερωριακή εργασία. Έχοντας υπ’ όψιν μας την Απόφασή σας 29542/557/2017
(ΦΕΚ 2345Β), σας προτείνουμε την άμεση έκδοση ειδικής για τη Ναυπηγοεπισκευή
Υπουργικής Απόφασης, με διευρυμένα όρια υπερωριών και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η
διαμόρφωσή της μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία στελεχών δικών σας με
αντιπροσωπευτικούς φορείς του κλάδου και το Ε.Β.Ε.Π.

Β. Εξορθολογισμός του μη μισθολογικού κόστους. Οι υψηλές αμοιβές των εργαζομένων
στη Ναυπηγοεπισκευή, οδηγεί τις ασφαλιστικές εισφορές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Προτείνουμε την
επαναφορά ανωτάτου ορίου ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων σε αντίστοιχο όριο
μηνιαίων ονομαστικών απολαβών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το τελευταίο αυτό όριο
μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ, όμως κρίνουμε ότι θα πρέπει να καθοριστεί μετά από τον
κοινό προβληματισμό και συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Εκτιμούμε ότι δεν θα
υπάρξουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στον Φορέα Ασφάλισης, λόγω της αύξησης του
όγκου των εργασιών από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου».
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης, τονίζει: «Προσβλέπουμε στις
πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις αρμοδιότητάς σας. Σε κάθε σχετική δράση ή συνεργασία, το
Ε.Β.Ε.Π. και οι αντιπροσωπευτικοί φορείς της Ναυπηγοεπισκευής είναι έτοιμοι να
συμβάλουν».

Δεκάδες αλλοδαποί συνελήφθησαν για κατοχή και πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων στην Κρήτη

Previous article

Εργαστήριο πλαστογραφίας στον Άγιο Παντελεήμονα: Συνελήφθη 33χρονος Αφγανός

Next article

You may also like

Comments

Προσθήκη σχολίου