ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 10.000 μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55-67 ετών

0

Ευχάριστη είδηση για χιλιάδες ανέργους ηλικίας 55-67 ετών αποτελεί η ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ότι ξεκινάει, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του οργανισμού, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, ενώ ως δικαιούχοι του προγράμματος έχουν οριστεί επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης έχει οριστεί στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Κ. Κούνεβα: ”Μακάρι να διαψευστώ, αλλά η καθημερινότητα των εργατικών ατυχημάτων δείχνει ότι φέτος θα καταγραφεί θλιβερό ρεκόρ

Previous article

Η καλλιέργεια κάνναβης χρόνια δεν κοιτά. 66χρονος συνελήφθη σε χωριό των Ιωαννίνων

Next article

You may also like

Comments

Προσθήκη σχολίου